គោលការណ៍ឯកជនភាពសម្រាប់ (១១០)

នៅ (១១២) អាចចូលដំណើរការបានពី (១១១) អាទិភាពចម្បងមួយរបស់យើងគឺភាពឯកជនរបស់អ្នកទស្សនារបស់យើង។ ឯកសារគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះមានប្រភេទព័ត៌មានដែលត្រូវបានប្រមូលនិងកត់ត្រាដោយ (១១២) និងរបៀបដែលយើងប្រើវា ។-- ##-

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរបន្ថែមឬត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមអំពីគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងសូមកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទាក់ទងមកយើង ។-- ##-

គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះអនុវត្តចំពោះតែសកម្មភាពអនឡាញរបស់យើងហើយមានសុពលភាពសម្រាប់អ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងទាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលពួកគេបានចែករំលែកនិង/ឬប្រមូលបានក្នុង (១១២) ។ គោលការណ៍នេះមិនអនុវត្តចំពោះព័ត៌មានដែលប្រមូលបានក្រៅអ៊ីនធឺណិតឬតាមរយៈបណ្តាញផ្សេងក្រៅពីគេហទំព័រនេះទេ។ គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានជំនួយពី .-- ##-

យល់ព្រម

ដោយប្រើគេហទំព័ររបស់យើងអ្នកយល់ព្រមតាមគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងហើយយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌរបស់វា។

ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលបាន

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកត្រូវបានស្នើសុំឱ្យផ្តល់និងមូលហេតុដែលអ្នកត្រូវបានស្នើសុំឱ្យផ្តល់វានឹងត្រូវបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ដល់អ្នកនៅពេលយើងស្នើសុំឱ្យអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ។-- ##-

ប្រសិនបើអ្នកទាក់ទងមកយើងដោយផ្ទាល់យើងអាចទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអ្នកដូចជាឈ្មោះរបស់អ្នកអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលលេខទូរស័ព្ទខ្លឹមសារនៃសារនិង/ឬឯកសារភ្ជាប់ដែលអ្នកអាចផ្ញើមកយើងនិងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចជ្រើសរើស ផ្ដល់​ជូន។-

-

នៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះគណនីយើងអាចសួរព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នករួមទាំងរបស់របរ ដូចជាឈ្មោះឈ្មោះក្រុមហ៊ុនអាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលនិងលេខទូរស័ព្ទ ។-- ##-

របៀបដែលយើងប្រើព័ត៌មានរបស់អ្នក

យើងប្រើព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលបានតាមវិធីផ្សេងៗគ្នារួមមាន៖

ឯកសារចូល

(១១២) អនុវត្តតាមនីតិវិធីស្តង់ដារនៃការប្រើប្រាស់ឯកសារកំណត់ហេតុ។ ឯកសារទាំងនេះកត់ត្រាអ្នកទស្សនានៅពេលពួកគេចូលមើលគេហទំព័រ។ ក្រុមហ៊ុនបង្ហោះទាំងអស់ធ្វើដូចនេះនិងជាផ្នែកមួយនៃការវិភាគសេវាកម្មបង្ហោះ។ ព័ត៌មានដែលប្រមូលបានដោយឯកសារកំណត់ហេតុរួមមានអាស័យដ្ឋានពិធីការអ៊ិនធឺណែតប្រភេទកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតអ្នកផ្តល់សេវាកម្មអ៊ិនធឺណិត (ISP) ត្រាកាលបរិច្ឆេទនិងពេលវេលាទំព័រយោង/ចេញនិងអាចចំនួននៃការចុច។ ទាំងនេះមិនត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងព័ត៌មានណាមួយដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនបានទេ។ គោលបំណងនៃព័ត៌មានគឺសម្រាប់ការវិភាគនិន្នាការគ្រប់គ្រងគេហទំព័រតាមដានចលនាអ្នកប្រើប្រាស់នៅលើគេហទំព័រនិងប្រមូលព័ត៌មានប្រជាសាស្រ្ត ។-- ##-

ឃុកឃីនិងប៊ីកខនវេសខន

ដូចគេហទំព័រផ្សេងទៀតដែរ (១១២) ប្រើ“ ឃុកឃី” ។ ខូឃីស៍ទាំងនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីរក្សាទុកព័ត៌មានរួមទាំងចំណូលចិត្តរបស់អ្នកទស្សនានិងទំព័រនៅលើគេហទំព័រដែលអ្នកទស្សនាចូលមើលឬចូលមើល។ ព័ត៌មានត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈការប្តូរមាតិកាគេហទំព័ររបស់យើងតាមប្រភេទគេហទំព័រនិង/ឬព័ត៌មានផ្សេងទៀតរបស់អ្នកទស្សនា ។-- ##-

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីខូឃីស៍សូមអាន ។

ហ្គូហ្គលចុចទ្វេដងឃុកឃីតឌីធី

ហ្គូហ្គោលគឺជាអ្នកលក់របស់ភាគីទីបីនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ វាក៏ប្រើខូឃីស៍ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាឃុកឃីតដើម្បីបម្រើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដល់អ្នកទស្សនាគេហទំព័ររបស់យើងដោយផ្អែកលើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ពួកគេទៅកាន់គេហទំព័រ www.website.com និងគេហទំព័រផ្សេងទៀតនៅលើអ៊ីនធឺណិត។ ទោះយ៉ាងណាអ្នកទស្សនាអាចជ្រើសរើសបដិសេធការប្រើប្រាស់ខូឃីស៍ DART ដោយចូលមើលគោលការណ៍ឯកជនភាពនៃបណ្តាញផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងខ្លឹមសារហ្គូហ្គោលនៅ URL ខាងក្រោម - https://policies.google.com/technologies/ads

ដៃគូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យើង

អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មខ្លះនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងអាចប្រើឃុកឃីនិងប៊ីកឃឺគេហទំព័រ។ ដៃគូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងមានរាយឈ្មោះដូចខាងក្រោម។ ដៃគូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងម្នាក់ៗមានគោលការណ៍ឯកជនភាពផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់គោលនយោបាយរបស់ពួកគេលើទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់។ ដើម្បីភាពងាយស្រួលយើងភ្ជាប់អ៊ីនធឺណេតទៅគោលនយោបាយឯកជនភាពរបស់ពួកគេខាងក្រោម ។

គោលនយោបាយឯកជនភាពដៃគូផ្សព្វផ្សាយ

អ្នកអាចពិគ្រោះជាមួយបញ្ជីនេះដើម្បីស្វែងរកគោលការណ៍ឯកជនភាពសម្រាប់ដៃគូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនីមួយៗរបស់ (១១២) ។

ម៉ាស៊ីនបម្រើផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ភាគីទីបីឬបណ្តាញផ្សាយពាណិជ្ជកម្មប្រើបច្ចេកវិទ្យាដូចជាឃុកឃី JavaScript ឬគេហទំព័រប៊ីកខនដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងតំណភ្ជាប់ដែលបង្ហាញនៅលើ (១១២) ដែលត្រូវបានបញ្ជូនដោយផ្ទាល់ទៅកាន់កម្មវិធីរុករករបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ ពួកគេទទួលបានអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលវាកើតឡើង។ បច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីវាស់ស្ទង់ប្រសិទ្ធភាពនៃយុទ្ធនាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេនិង/ឬដើម្បីកំណត់ខ្លឹមសារផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលអ្នកឃើញនៅលើគេហទំព័រដែលអ្នកចូលមើល ។-- ##-

សូមកត់សម្គាល់ថា (១១២) មិនមានសិទ្ធិចូលប្រើឬគ្រប់គ្រងលើខូឃីស៍ទាំងនេះដែលត្រូវបានប្រើដោយអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ភាគីទីបីឡើយ ។-- ##-

គោលនយោបាយឯកជនភាពរបស់ភាគីទីបី

(១១២) គោលការណ៍ឯកជនភាពមិនអនុវត្តចំពោះអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬគេហទំព័រផ្សេងទៀតទេ។ ដូច្នេះយើងសូមណែនាំអ្នកឱ្យពិគ្រោះជាមួយគោលការណ៍ឯកជនភាពរៀងៗខ្លួននៃម៉ាស៊ីនមេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ភាគីទីបីទាំងនេះសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។ វាអាចរួមបញ្ចូលទាំងការអនុវត្តនិងការណែនាំរបស់ពួកគេអំពីរបៀបបដិសេធជម្រើសជាក់លាក់។

អ្នកអាចជ្រើសរើសបិទខូឃីស៍តាមរយៈជម្រើសកម្មវិធីរុករកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ដើម្បីដឹងព័ត៌មានលំអិតអំពីការគ្រប់គ្រងឃុកឃីជាមួយកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតជាក់លាក់វាអាចរកបាននៅគេហទំព័រនីមួយៗរបស់កម្មវិធីរុករក ។-- ##-

សិទ្ធិឯកជនភាព CCPA (កុំលក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ)

ក្រោម CCPA ក្នុងចំណោមសិទ្ធិផ្សេងទៀតអ្នកប្រើប្រាស់កាលីហ្វ័រញ៉ាមានសិទ្ធិ៖

ស្នើសុំឱ្យអាជីវកម្មដែលប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បង្ហាញប្រភេទនិងផ្នែកជាក់លាក់នៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាជីវកម្មបានប្រមូលអំពីអ្នកប្រើប្រាស់។

ស្នើសុំឱ្យអាជីវកម្មលុបទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ដែលអាជីវកម្មបានប្រមូល ។-- ##-

ស្នើសុំឱ្យអាជីវកម្មដែលលក់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់មិនមែនលក់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នោះទេ។

ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការស្នើសុំយើងមានពេលមួយខែដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកចង់អនុវត្តសិទ្ធិទាំងនេះសូមទាក់ទងមកយើង ។-- ##-

សិទ្ធិការពារទិន្នន័យរបស់ GDPR

យើងចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកបានដឹងយ៉ាងពេញលេញអំពីសិទ្ធិការពារទិន្នន័យរបស់អ្នកទាំងអស់។ អ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ៗមានសិទ្ធិដូចខាងក្រោម៖

សិទ្ធិចូលប្រើ-អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំថតចម្លងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ យើងអាចគិតថ្លៃសេវាអ្នកបន្តិចបន្តួចពីសេវាកម្មនេះ ។-- ##-

សិទ្ធិក្នុងការកែតម្រូវ-អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំឱ្យយើងកែតម្រូវរាល់ព័ត៌មានដែលអ្នកជឿថាមិនត្រឹមត្រូវ។ អ្នកក៏មានសិទ្ធិស្នើសុំឱ្យយើងបំពេញព័ត៌មានដែលអ្នកជឿថាមិនពេញលេញ ។-- ##-

សិទ្ធិលុប-អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំឱ្យយើងលុបទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្រោមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ ។-- ##-

សិទ្ធិរឹតត្បិតដំណើរការ-អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំឱ្យយើងរឹតបន្តឹងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្រោមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ ។-- ##-

សិទ្ធិជំទាស់ក្នុងការដំណើរការ-អ្នកមានសិទ្ធិជំទាស់នឹងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្រោមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់។

សិទ្ធិក្នុងការចល័តទិន្នន័យ-អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំឱ្យយើងផ្ទេរទិន្នន័យដែលយើងបានប្រមូលទៅអង្គការផ្សេងទៀតឬដោយផ្ទាល់ទៅអ្នកក្រោមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់។

ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការស្នើសុំយើងមានពេលមួយខែដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រើសិទ្ធិទាំងនេះសូមទាក់ទងមកយើង ។-- ##-

ព័ត៌មានកុមារ

ផ្នែកមួយទៀតនៃអាទិភាពរបស់យើងគឺការបន្ថែមការការពារដល់កុមារនៅពេលកំពុងប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត។ យើងលើកទឹកចិត្តparentsពុកម្តាយនិងអាណាព្យាបាលឱ្យចូលរួមសង្កេតនិង/ឬតាមដាននិងណែនាំសកម្មភាពតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ពួកគេ ។-- ##-

(១១២) មិនដឹងប្រមូលព័ត៌មានកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយពីកុមារអាយុក្រោម ១៣ ឆ្នាំទេ។ ប្រសិនបើអ្នកគិតថាកូនរបស់អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានប្រភេទនេះនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងយើងសូមលើកទឹកចិត្តអ្នកឱ្យទាក់ទងមកយើងភ្លាមៗហើយយើងនឹង ខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីលុបព័ត៌មានបែបនេះចេញពីកំណត់ត្រារបស់យើងភ្លាមៗ។